You don't have javascript enabled. Good luck with that.

پايانه فروش

مشارکت کننده محترم نمایشگاه قرآن و عترت 1396 اصفهان، در صورت نیاز به دستگاه POS درزمان ثبت نام در بخش نیازمندی ها درخواست خود را ثبت نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 32216245-031 تماس حاصل فرمایید.